Autogobernuaren ponentzia: egia eta egiantza

John Case-k The Genesis Code liburuan dioenez, ez da beharrezkoa inork ezer txarto egitea, nahikoa da zerbait txarto dagoelako irudia egotea. Bestela esanda, garrantzitsua ez da egia, ezperen egiantza. Diotenez, irudiaren mendean suertatu zaigu bizi izatea… ala irudikeriaren mendean?

Ez dut atsegin profetarena edo aztiarena edo igarlearena egitea; betiere, iritzia aurretik ematea nahiago dut gertakaria jazo ondorik ageri-agerikoa dena esatea baino.

Eusko Jaurlaritzaren ardatzetako bat autogobernua da. Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdi biek, EAJk bezala PSE-EEk, autogobernuaren ponentzia sortzea eskatu dute. Behar-beharrezkoa, behingoan herri honen aspaldiko aldarriari kasu egingo bazaio!

Daborduko iragartzen dut laster jarriko dela abian espainiar hedabideen armada betiko esaldi zahar-zaharkitu eta ustel-usteldu-ustelgarriekin. Daborduko iragartzen dut herrarik sustraituenak azalaraziko dituztela herri honen gehiengoak zabaldu nahi duen bidea ixteko. Daborduko iragartzen dut egia erdiak, egiak eta egiantzak eta gezurrak nahaste, gezurrak eta gezurrak elkarren gainean, eta bestelako argudiokeriak erabiliko dituztela espainiar nortasun baterakoi, itogarri, etsigarri, ultramontano eta karpetobetonikoaren alde.

Era berean, daborduko iragartzen dut egiantzak denbora baten garai dezakeela egia; era berean, daborduko iragartzen dut ikuspegi politiko ezberdinak elkarren aurrean jarri beharrean arimaren barreneko gogorik zitalenak agerraraziko dituztela; era berean, daborduko iragartzen dut espainiar hedabideen iritziak nonahi, noiznahi, nondik-nahi eta noranahi entzuteko aukera izango dugula; era berean, daborduko iragartzen dut Eusko Jaurlaritzaren ahotsa edonola, edonoiz, edonondik eta edonora isildu egingo dutela.

Betiere, daborduko berdin iragartzen dut herri honen nahia ez dutela isilaraziko; daborduko berdin iragartzen dut herri honek jakingo duela egundaino legez arazoari neurria hartzen; daborduko berdin iragartzen dut herri honek irauntza izango duela oinarri bere jardunean; daborduko berdin iragartzen dut egiantzak, geroenean, ez duela egia garaituko.

Labur-zurrean, alimaleko tamaina ez duenak gaitzeko buruargitasuna behar du. Historian zehar, euskaldun herriak hori baduena egia dela antzina du frogatuta.

Zergatik emango diot botoa EAJri?

Espainiar politikariek egin beharko zuketen lana egin ez zutelako berriro ditugu Espainiako Gorte Nagusietarako hauteskundeak begien aurrean. Nik San Tomas egunaren bezperan Euzko Alderdi Jeltzaleari eman nion botoa. Eta oraingoan ere bai hari emango diot botoa.

Baten batek bere gogoan erabil dezake gogoeta hau: “Jakina, Euzko Alderdi Jeltzalearen alderdikidea zarelako, emango diozu hari botoa”.

Eta hizpidean da gogoeta hori darabilena. Ez da, horratik, arrazoi bakarra. Hona hemen, arrazoi nagusietako batzuk, Euzko Alderdi Jeltzaleari botoa emateko:

  1. Nire alderdia Euzko Alderdi Jeltzalea delako,
  2. nire goiburua (JeL) EAJk ordezkatzen duelako,
  3. EAJren helburu politiko bakarra Euzkadi delako,
  4. EAJ alderdirik aurrerakoiena delako hauteskunde hauetara aurkezten diren zerrenda guztietatik (ikusi berak darabiltzan gizarte-politikak, eta erkatu besteek darabiltzatenekin),
  5. EAJ berbako alderdia delako (agindutakoa betetzen du),
  6. EAJren andre-gizonek politika egiteko duten estiloa etikoa delako,
  7. EAJren ibilbide politikoa haren bermerik handiena delako,
  8. EAJk beti ipintzen dituelako Euzkadiren interesak berari komeni izan lekizkiokeenen aurrean (gomutatu Loiola eta abar),
  9. EAJk egiten diharduen herrigintzan inor atzean ez uzteko asmoa duelako, eta
  10. nire barrenengo gogoak hala nahi duelako.

Lagunok, alderdikide zaituztedanok, jaso ezazue agur bero bat JELpean, eta ahaleginik handienak egin botoak etxeratzen (beti egiten izan dugun moduan, bide batez esanda).

Lagunok, alderdikide ez zaituztedanok, jaso ezazue agur bero eta zabal bat bihotz barrendik,  EAJri botoa emateko asmoa eduki nahiz EAJri botorik emateko asmorik eduki ez.

Betiere, eta begirune osoarekin, oraingoz beste alderdi politiko bati botoa ematekotan zaudetenok, pentsatu gure andre-gizonekin bertotik bertora hitz egin dezakezuela, eta ez duzuela ehunka kilometrorik egin beharrik izango gure herri-ordezkariei zuen kexa eta iradokizunak azaltzeko. Errespetu osoz, eta, aldi berean, hezurretaraino sinetsita, botoa eskatzen dizuet EAJrentzat, hau da, Euzkadirentzat eta beraren gizarteko kide guzti-guztientzat.